Melati

NPP : 3403091B1000027, Alamat : Dusun Plumbungan