Perpus Cendekia Muda
Perpustakaan Ceria SD 1 Blunyahan
Perpustakaan Harapan SD Tulung
Tunas Harapan SD 1 Barongan
Perpustakaan Dunia Ilmu Sekolah Dasar Negeri Jambon 2
Perpustakaan Pustaka Pelangi Sekolah Dasar Negeri Jatisawit
Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Tegalyoso
Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri Kanoman