Perpustakaan SD Negeri Kendal

NPP : 3403111B1000001, Alamat : Kendal Melikan