Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Puspa Melati

NPP : 3403071G1000001, Alamat : Jalan Pudak