Perpustakaan SMK Maarif Ponjong

NPP : 3403101H1000005, Alamat : Koripan I