Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri Bendungan

NPP : 3404101B1000005, Alamat : Bendungan