Sekolah Luar Biasa Maarif Bantul

NPP : 3402151G1000002, Alamat : Kowen II, Degan