Sekoolah Dasar Negeri Jomblangan

NPP : 3402121B1009551, Alamat : Dusun Jomblangan