Cemerlang SD Negeri Sembungan

NPP : 3402161B1011547, Alamat : Sembungan