Lentera Dunia SD Negeri 1 Srandakan

NPP : 3402011B2000003, Alamat : Jalan Srandakan RT 2, Sapuangin