Madrasah Tsanawiyah Mahad Islamy

NPP : 3402121K1020001, Alamat : Jalan Mondorakan, Dusun Bodon