Perpustakaan Darul Ilmi MA Al Jauhar

NPP : Belum Ada, Alamat : Tlepok