Perpustakaan Ekadanta Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Berbah

NPP : 3404081D1000002, Alamat : Jalan Sanggrahan-Berbah, Sanggrahan