Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Tegalyoso

NPP : 3404011B1011566, Alamat : Turusan