Perpustakaan Ibnu Sina Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Minggir

NPP : 3404041D1000001, Alamat : Prayan 005/012