Perpustakaan Pintar SD Dengok 2

NPP : 3403031B1011632, Alamat : Dusun Dengok V