Perpustakaan Pustaka Cendekia

NPP : 3403141B1000004, Alamat : Jati Bungkus