Perpustakaan SD Girisuko

NPP : 3403061B1011564, Alamat : Dusun Gebang