PERPUSTAKAAN SD KARANGGONDANG

NPP : 340300511006981, Alamat : Playen Gunung Kidul