Perpustakaan SD Negeri Gelaran II

NPP : 3403091B1000006, Alamat : Dusun Bulu