Perpustakaan SD Negeri Karanganom I

NPP : 3403091B1000016, Alamat : Dusun Karanganom Ii