Perpustakaan SD Negeri Karangmojo 1

NPP : 340100511006753, Alamat : Jaranmati