Perpustakaan SD Negeri Nitikan

NPP : 3403081B1011530, Alamat : Dusun Nitikan Timur