Perpustakaan SD Negeri Petoyan II

NPP : 3403181B1000001, Alamat : Susukan