Perpustakaan SD Negeri Prebutan

NPP : 3403121B1000003, Alamat : Prebutan