Perpustakaan SD Negeri Pucanganom I

NPP : 3403111B1000004, Alamat : Pringapus, Pucanganom