Perpustakaan SD Negeri Sodo

NPP : 3403031B1005209, Alamat : Jalan Ki Ageng Giring Sodo