Perpustakaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Islamiyah

NPP : 3404101B2000001, Alamat : Jalan Candi Sambisari Kadirojo