Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Bogem 1

NPP : 3404101B1000004, Alamat : Kepatihan