Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Balangan 2

NPP : 3404041B1011632, Alamat : Nyangkringan