Perpustakaan Sekolah Luar Biasa PGRI Minggir

NPP : 3404041C2000001, Alamat : Jalan Nyangkringan Longgrongan