Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Dr Wahidin Mlati

NPP : 3404061E1000002, Alamat : Jalan Magelang kilometer 5