Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan

NPP : 3404051E2000001, Alamat : Margoagung