Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Sosial Islam 1 Prambanan

NPP : 3404091H1000002, Alamat : Jalan Klurak Baru