Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Moyudan

NPP : 3404031D1015593, Alamat : Setran