Perpustakaan Sinar Hati

NPP : 340500511007296, Alamat : Blekonang I