Perpustakaan SMA Negeri 1 Patuk

NPP : 3403041E1000001, Alamat : Dusun Widoro – Wetan