Perpustakaan SMK Gotong Royong Semin

NPP : 3403121H1000002, Alamat : Tuluk