Perpustakaan SMP Negeri 3 Patuk

NPP : 3403041D1010020, Alamat : Dusun Putat