Perpustakaan SMP Negeri 3 Semin

NPP : 3403121D1015554, Alamat : Ngrapah