Perpustakaan SMP Taman Dewasa Playen

NPP : 3403031D1000003, Alamat : Dusun Tumpak