Perpustakaan Snegis

NPP : 3403061B1011559, Alamat : Dusun Blimbing