Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri Kaliajir

NPP : 3404081B1000003, Alamat : Kaliajir Lor