Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri Kwagon

NPP : 3404021B1010100, Alamat : Pare