Persada SMP Negeri 1 Pandak

NPP : 3402061D0100001, Alamat : Pandak Bantul Dusun Gilangharjo