SD Negeri 2 Patalan

NPP : 3402091B1010381, Alamat : Dusun Ketandan