SD Negeri Plakaran

NPP : 3402121B1018982, Alamat : Dusun Plakaran