SMA Negeri 1 Banguntapan

NPP : 3402121E2015622, Alamat : Dusun Ngentak