SMP Pangudi Luhur Sedayu

NPP : 3402171D2000001, Alamat : Jalan Wates Km 12, Ngentak