Perpustakaan Lentera Pustaka Spenfourka Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kalasan

NPP : 3404101D1009523, Alamat : Jongkangan